Rozloučení se školním rokem modré a červené srdíčko!

Vzhledem k tomu,že předpověď na čtvrtek odpoledne je nepříznivá,bude se muset pravděpodobně konat celá akce ve třídách.
Pokud tedy tato situace nastane, je nutné mít po celou dobu akce mít nasazenou roušku. Také je nutné, aby jeden ze zákonných zástupců podepsal za všechny zúčastněné členy rodiny prohlášení, že nikdo z nich nevykazuje jakoukoliv známku onemocnění ani se nesetkal s nikým,kdo by byl v karanténě s podezřením na Covid-19.
Celá akce bude trvat cca 30 minut.
Děkujeme za pochopení a respektování všech opatření. Rozlučku se školním rokem děláme i přesto,že to ještě není oficiálně povoleno,ale nechceme o to děti i Vás ochudit a věříme,že všichni zúčastnění dodrží výše uvedená opatření.
Děkujeme za pochopení,Mgr.Radana Mikšová
Děkujeme za pochopení a respektování všech opatření. Rozlučku se školním rokem děláme i přesto,že to ještě není oficiálně povoleno,ale nechceme o to děti i Vás ochudit a věříme,že všichni zúčastnění dodrží výše uvedená opatření.
Děkujeme za pochopení,Mgr.Radana Mikšová

***********************************************************************

 

Rozloučení s dětmi ze žlutého a červeného srdíčka!

 

Tímto zveme rodiče a děti ze žlutého a červeného srdíčka, včetně dětí, které do školky momentálně nedocházejí, na rozloučení se školkou a kamarády pořádané ve středu 24.6 od 16:15 hod (cca do 17hod) na školkové zahradě. V programu se můžete určitě těšit na písničky a básničky pro rodiče, ale také chystáme nějaké novinky jako např. malou tombolu nebo fotokoutek.

Prosíme rodiče dětí, aby po celou dobu akce měli na obličeji roušku a dodržovali rozestupy !

Těšíme se na Vás ...  

*************************************************************

Nahlášení docházky!!!

Paní učitelky začínají zjišťovat docházku dětí na níže uvedené termíny.

U dětí, které do mateřské školy nedocházejí prosíme o nahlášení termínů, ve kterých budete potřebovat děti do mateřské školy dávat formou SMS zprávy na telefon 602485747, zde do messengeru nebo formou emailu na ms_levskeho@centrum.cz
V níže uvedených termínech budou děti spojeny do 1-2 tříd dle skutečného počtu.

Termíny:
29.-30.6. - všechny děti
24.-28.8. - pouze pro děti pracovně vytížených rodičů
31.8. - všechny děti

Děkuji za vstřícnost, Mgr.Radana Mikšová, ředitelka

*************************************************************

Pracovní listy - zelené a modré srdíčko!


Před vchodem do modrého srdíčka jsou připraveny nové pracovní listy č.9 pro děti ze zeleného a modrého srdíčka,které nedochází do mateřské školy.

Pracovní listy pro děti z červeného a žlutého srdíčka byly na 14 dní,takže nové budou k dispozici příští týden.

************************************************************* 

Společná fotka tříd!

Protože není letos možné absolvovat společné focení tak, aby na fotce byla většina dětí, bude jedna z paní učitelek tvořit společnou fotku každé třídy.

Děti, které budou v mateřské škole ve středu 10.6. jednotlivě nafotíme, děti které do mateřské školy nechodí, mohou rodiče přivést po předchozí domluvě (stačí info do zprávy) ve čtvrtek 11.6. mezi 7.30 - 9.00 na zahradu mateřské školy a paní učitelka si je nafotí.

Děti, které do školky nechodí, chodit nebudou a nepřijdou ani na focení můžou rodiče vyfotit samy (prosíme v co nejlepší kvalitě fotografie) a zaslat jako přílohu emailem na petramacku@email.cz
Dítě bude na fotografii ve stejné pozici jako na vzorové fotografii o kterou si můžete na výše uvedený email napsat nebo ji vidět na školkovém FB.

Všichni potom dostanete fotografii elektronicky abyste si ji mohli sami nechat vytisknout v libovolném formátu a počtu. 

***********************************************************

Dárky k MDD!!!

Pro děti, které již do konce června nebudou docházet do mateřské školy, je připravený dárek k MDD.
Je k vyzvednutí kdykoliv mezi 7.00 - 13.00 - zvoňte na ředitelnu školy, nebo i odpoledne po předchozí domluvě.

*************************************************************

Používání roušek od 25.5.!!!

I přes to, že budete své děti odevzdávat pouze u vchodových dveří, je nezbytně nutné, aby dospělí měli při vstupu na pozemek mateřské školy vždy nasazenou roušku!!!

Chráníte tím personál školy, ale i ostatní rodiče a děti. Nošení roušky na pozemku se řídí stejnými pravidly, která platí pro MHD, zdravotnická zařízení a další prostory, kde je i nadále nutné roušku nosit.

Ti z Vás, kteří do školky nastupují 25.5. po otevření školky poprvé, nezapomeňte přinést vyplněné Čestné prohlášení nebo přijít dostatečně včas, abyste ho mohli vyplnit (je nutné mít vlastní propisku).

Děkuji za pochopení, Mgr.Radana Mikšová, ředitelka

********************************************************

Keramika!

 

Ve středu 3.6. proběhne kroužek keramiky, kdy si děti dodělají to,co mají rozdělané a vyrobí si 1 výrobek dle svého přání. Následně po vypálení bude vyhlášen ještě jeden termín kroužku keramiky, aby si výrobek mohly děti naglazovat.
Kroužek proběhne z kapacitních důvodů takto:
10.30 - 11.15 děti, které již budou do školky docházet
11.15 - 12.00 děti, které do školky v tomto týdnu ještě chodit nebudou (rodiče zazvoní na červené srdíčko v 11.15 a ve 12.00 si děti před vchodem do modrého srdíčka opět vyzvednou - JE NUTNÉ PŘEDAT VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - viz Elektronická vývěska).

********************************************************************* 

Atletická přípravka!!!

Ve středu 27.5.2020 proběhne již kroužek atletické přípravky. Pokud Vaše dítě nedochází zatím do mateřské školy a chcete ho na kroužek přivést, je nutné přinést vyplněné a podepsané ,,čestné prohlášení" (Elektronická vývěska,Dokumenty ke stažení) a zvonit na červené srdíčko nebo přijít rovnou k brance na školní zahradu.

Děti z modrého a zeleného srdíčka mají časy ponechány jako obvykle, děti z červeného a žlutého srdíčka budou mít lekci z důvodu malého počtu dětí od 15.00 do 15.30.

Prosíme,aby děti měly sportovní obuv na ven - pokud to počasí dovolí, bude kroužek probíhat venku.

****************************************************************** 

Tanečky od 25.5.

Milé tanečnice a tanečníci, milí rodiče!
S otevřením školky nás čeká i spuštění kroužku Tanečky. Abychom si nahradili hodiny, které nám utekly, když byla školka zavřená, budou naše hodiny delší.

Malí (červené a žluté srdíčko) budou tančit v pondělí od 9:30 do 10:30 (2 x 30 minut).

Velcí (zelené a modré srdíčko) budou tančit ve středu od 9:30 do 11:00 (2 x 45 minut).

Prosíme rodiče, aby nahlásili své tanečnice a tanečníky, kteří se nyní budou kroužku účastnit. Hlásit je můžete v pondělí 25. 5. ráno svým paním učitelkám nebo SMS na telefonní číslo 602 485 747.

Děti, které budete přivádět pouze na tanečky a nebudou zatím do mateřské školy docházet musí odevzdat Čestné prohlášení, které je ke stažení na Elektronické vývěsce úplně dole v Dokumentech ke stažení.

Děti, které na kroužek docházet nemohou z důvodu čerpání OČR do 30.6. z důvodů zdravotních, nahlaste formou emailu na ms_levskeho@centrum.cz a lektor se s Vámi spojí z důvodu vyúčtování.

********************************************************

Školné březen - červen 2020!!!

Rozpis plateb školného je tento:i pravidly jako nošení roušek v MHD nebo v obchodech.

Ti z Vás, kteří 25.5. nastupují po otevření školky poprvé, nezapomeňte s sebou vzít vyplněné Čestné prohlášení o beznfekčnosti nebo přijďte v dostatečném předstihu abyste mohli prohlášení vyplnit (je nutné mít vlastní propisku).

Děkuji za pochopení,Mgr.Radana Mikšová,ředitelka březen - 375,-Kč

duben - 0,-Kč

květen
nástup 11.5. - 592,-Kč
nástup 18.5. - 395,-Kč
nástup 25.5. + všichni ostatní (i ti co nechodí) - 197,-Kč

červen
750,-Kč - platí již všichni.

Někteří z Vás mají přeplaceno z minulých měsíců,takže vyúčtování a případné vratky nebo převody na další školní rok budeme řešit koncem června.

Školné i stravné je možno až do 30.6.2020 hradit pouze převodem na účet.

***************************************************************

Prázdninový provoz - viz Elektronická vývěska 

 

***************************************************************

Provoz od 25.5.2020

Od 25.5. obnovíme provoz školky tak, že budou dopoledne otevřené všechny 4 třídy - upřesníme ještě ranní scházení.

 

POZOR - PROVOZ BUDE AŽ DO 30.6. Z DŮVODU NEDOSTATKU PERSONÁLU UPRAVEN OD 7.00 DO 16.30.

Je tedy možné již přijmout všechny děti, které splňují podmínky ,,Pokynu k provozu školky", nesetkali se v posledních 14 dnech s nikým, kdo byl pozitivní na Covid 19 a jsou zcela zdravé.

NEZAPOMEŇTE SI STÁHNOUT A PŘI NÁSTUPU PŘEDAT ,,ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ" - viz Elektronická vývěska,dole na stránce v Dokumentech ke stažení.

Kdo bude mít možnost děti vyzvedávat po obědě (samozřejmě kromě dní, kdy budou případně probíhat kroužky - ještě upřesníme po projednání s hygienou a dalšími subjekty), velmi to oceníme, protože až do 30.6. nebudeme mít plný stav zaměstnanců a odpoledne budou fungovat pouze 2 třídy.

Prosím pouze o aktualizaci formou SMS zprávy na telefon 602 485 747 u těch, kteří budou zůstávat na OČR i nadále nebo nebudou prozatím děti do mateřské školy dávat.

Mgr.Radana Mikšová

***********************************************************

Čerpání OČR po otevření školky!

Ve středu 13.5.2020 bylo poslanci schváleno čerpání OČR po znovuotevření škol i pro děti ze škol mateřských v případě, že kdokoliv z dětí,rodičů nebo osob žijících ve společné domácnosti spadá do rizikové skupiny /rizikové skupiny jsou uvedeny v čestném prohlášení,které budete vyplňovat před nástupem do školky/.

Ještě musí tento dokument projít schválením senátem a potom budou muset rodiče vyčkat na uveřejnění ,,Přílohy" k čerpání OČR, kdy vyplníte čestné prohlášení o tom, že dítě, vy nebo někdo jiný žijící s vámi ve společné domácnosti spadá do rizikové skupiny.

Čerpání OČR bude možné do 30.6.2020. 

***************************************************************

Srdíčková výstava číslo 4.

Téma: Doprava

Vytvořte nebo nakreslete/namalujte dopravní prostředek jakoukoliv technikou dle vaší fantazie. Může být i trojrozměrný.

Pozor.....dopravní prostředek není jen auto...


Termín pro odevzdání prací je pondělí 18.5.

Termín výstavy je 18.-22.5. před vchodem do modrého srdíčka.

Těšíme se na vaše výtvory - vaše srdíčková školka.

***********************************************************

Nové pracovní listy...

Kdo má chuť a možnost, může si od středy 13.5. mezi 8-15.30 opět vyzvednout nové složky pracovních listů. Pro mladší i starší děti budou pracovní listy k dispozici opět v krabici před vchodem do modrého srdíčka.

************************************************************

Věci z pytlů ze šaten...

Pytle v šatnách jsme vyklidili,každý má svoje věci (kromě bot a bačkor) v igelitovém sáčku se značkou a může si je vyzvednout kdykoliv mezi 8-12 (nebo i jinak po předchozí domluvě) ve školce.
Zvoňte buď na žluté nebo modré srdíčko.

****************************************************************

Dokumenty k obnovení provozu!!

V sekci Elektronická vývěska dole na stránce v Dokumentech ke stažení najdete Metodický pokyn MŠMT k obnovení provozu mateřských škol, náš Srdíčkový Pokyn k obnovení provozu a také Čestné prohlášení,které musíte odevzdat při nástupu do mateřské školy. 

***************************************************************** 

Částečné obnovení provozu školky!!!

V pondělí 11.5. částečně obnovíme provoz školky.

Otevřeme modré i žluté srdíčko (dle počtu přihlášených dětí) pro ty děti,jejichž rodiče nám nahlásili nutnost nástupu dítěte z důvodu potřeby obou rodičů docházet do zaměstnání.
Děti z červeného srdíčka budou spojeny s modrým srdíčkem a děti ze zeleného srdíčka spojeny se žlutým srdíčkem tak, abychom udrželi co nejmenší skupiny.

Provoz se bude řídit velmi vysokými hygienickými pravidly (viz další příspěvek), takže je potřeba počítat s tím, že jakmile se u dítěte objeví JAKÁKOLIV známka onemocnění,je třeba si ho neprodleně vyzvednout a stav konzultovat s lékařem.

Tímto velmi děkuji všem rodičům,kteří mají možnost si dítě ještě nechat doma a dát nám čas na to,abychom postupně pomalu obnovili provoz školky tak, aby se co nejvíce eliminovalo riziko nákazy.

Pro všechny děti,které nastoupí 11.5. i později je nutné odevzdat při nástupu Čestné prohlášení, které je ke stažení na Elektronické vývěsce v Dokumentech ke stažení.

Děti, které zatím nenastoupí, neplatí školné - školné bude všem dopočítáno případně vyúčtováno v den nástupu.

Informací bude ještě hodně - nejvíce čekáme na rozhodnutí MPSV a ministryně Maláčové, které by nám mělo ujasnit,zda rodiče dětí spadajících do rizikových skupin budou moci i nadále čerpat po otevření školky OČR v případě,že s dítětem zůstanou doma.

Mgr.Radana Mikšová

******************************************************************

Částečné obnovení provozu školky!!!

Dnes jsem všem rodičům rozeslala SMS zprávu s dotazem zda o od kdy potřebují umístit dítě.Prosím tedy o informaci na email ms_levskeho@centrum.cz nebo na telefon 602 485 747 zda již potřebujete umístit své dítě a případně od kdy.
Jedná se prozatím o ty rodiče,kteří musí nastoupit do zaměstnání,protože nemáme dostatek personálu (OČR se školními dětmi,zaměstnanci z rizikových skupin) na to,abychom provoz obnovili plně.
Podmínky nástupu dětí zveřejním během dneška zde na FB i na webu školy, termín částečného otevření školky bude zveřejněn zítra po jednání Rady MČ Praha 12.
Budeme se snažit prozatím vyjít vstříc těm rodičům,kteří již oba musí nutně nastoupit do zaměstnání.

Děkuji za pochopení,Mgr.Radana Mikšová 

*************************************************************

Milí rodiče a děti, 

chceme pro vás uspořádat výstavu vašich výtvorů. Vaše účast spočívá v tom, že vždy do určitého data donesete váš výtvor na dané téma do školky (do určené bedýnky před vchodem do modrého srdíčka nebo když bude zamčeno, vhodíte výtvor do zelené plastové schránky na vrátkách).

My z těchto výtvorů uděláme výstavu ve vchodech školky.

Při návštěvě výstavy vás žádáme o dodržování všech hygienických předpisů, nošení roušky a zabránění shlukování (pokud si bude prohlížet výstavu někdo jiný, vyčkejte před areálem školky) !!!!

Výstava bude trvat vždy jeden týden.

Výtvory z výstav uschováme a předáme v průběhu května do Domova seniorů Unhošť pro jejich klienty nebo k výzdobě prostor tohoto zařízení.

Každý umělec svoje dílo podepíše, takže i díla dodaná na výstavu si malí ,,umělci" vpravo dole podepíší křestním jménem. 

 

Srdíčková výstava č.3

Téma: Roušková

Úkol: vytvořte obličej s rouškou  jakoukoliv technikou, dle vaší fantazie. Preferujeme formát papíru A4 (velikost klasické čtvrtky).

Termín odevzdání prací: do čtvrtka 7.5.
Termín výstavy: 11. - 15.5.

 

Těšíme se na vaše výtvory.   

 

 

***************************************************************

Potěšení a radost pro Domov seniorů Unhošť!!!

Když paní učitelky vymyslely venkovní výstavy,rovnou jsme přemýšleli, komu pak obrázky z výstav udělat radost.
A rozhodli jsme se potěšit Domov seniorů v Unhošti.
Již jsme s nimi v kontaktu a moc by je potěšilo cokoliv,co je nějak pozitivně naladí v době,kdy jsou většinu dne na svém pokoji, nemohou se účastnit společných aktivit a nemohou se setkat se svými rodinami.
A někteří z nich už žádné rodiny nemají.
Napadlo mě, samozřejmě pokud by se vám všem do toho chtělo, tyhle dědoušky a babičky potěšit.

Jak?
Vyrobte,napište,nakreslete jim s dětmi jakýkoliv dopis,můžete přidat fotku,osobní vzkaz,můžete do obálky vložit nějakou maličkost (mini plyšáčka,malou čokoládku,sešit křížovek,čtyřlístek pro štěstí,cokoliv malého co se vejde do obálky).
Obálky s nadpisem ,,babička" nebo ,,dědeček" můžete nosit průběžně již od pondělí 27.4.2020 do krabice k modrému srdíčku.

Osobní předání je naplánováno cca za 14 dní.

Děkujeme za pomoc a za to,že uděláte v současné nelehké době někomu radost.

Níže vkládám odkaz na FB Domova Unhošť a děkuji všem předem za pomoc. Mgr.Radana Mikšová, ředitelka

 

https://www.ddunhost.cz/

 

*******************************************************************

Informace k uzavření mateřské školy.....

Na základě jednání vlády v minulém týdnu nyní čekáme na zpracování metodického pokynu ze strany Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví, které by mělo snad být do konce dubna hotové. Tento pokyn by nám měl naznačit, jaké podmínky je nutno nastavit, aby bylo možné mateřskou školu opět částečně otevřít pro ty maminky, které již potřebují nutně nastoupit do zaměstnání.
I my bychom rádi věděli za jakých podmínek můžeme mateřskou školu otevřít tak, aby to bylo bezpečné pro všechny strany a zda jsme schopni ve spolupráci s Městskou částí Praha 12 tyto podmínky vytvořit.

V mateřské škole totiž nelze děti rozesadit do lavic po jednom, děti zde budou přicházet do těsného kontaktu se svými vrstevníky, budou se zde stravovat, je třeba aby dodržovaly pitný režim a to vše je nutno nějak nastavit aby riziko šíření nákazy bylo co nejmenší.

Věřte,že i nám je bez už smutno a těšíme se na ně.

Hned,jakmile budeme něco vědět, budeme vás všechny formou SMS zpráv, na webu i na FB informovat.
**************************************************************

Modřanská srdíčková bojovka...


Šotek v mapách a tajence trošku řádil....
Takže tajenka má pouze 7 písmen,osmé pole buď proškrtněte nebo do něj nakreslete srdíčko v barvě své třídy.
A mapa číslo 6 a 7 jsou prohozené,takže písmena do tajenky také prohoďte...
Jinak snad vše je v pořádku a již máme první tajenku s fotkami.


****************************************************************

Modřanská Srdíčková bojovka

Na obvyklém místě najdete od 15.4. každé pracovní dopoledne mezi 8-11.00 zapisovací kartičky a případně i vytištěné mapy. Komu by se to v tomto čase nehodilo, pište emailem - vymyslíme nějaké řešení. 

Hromadnou SMS zprávou Vám byly odeslány informace k možnosti účastnit se se svými dětmi bojovky. Mohou se samozřejmě účastnit i mladší nebo starší sourozenci našich dětí. Je však třeba do emailu napsat požadavek na počet účastnických listů.

Podrobné info je na Facebooku školky,nebo Vám ho na vyžádání zašleme emailem. Požadavky prosím psát na email: ms_levsleho@centrum.cz 

*****************************************************************

ZMĚNY V OBJEDNÁVÁNÍ KNIH Z JARNÍCH KATALOGŮ


Zpráva pro rodiče 
V souvislosti s uzavřením škol nabízí společnost Albatros Media rodičům školáků možnost objednat knížky z jarních katalogů, které děti přinesly domů začátkem března, s dodáním přímo domů. A to při zachování zvýhodněných katalogových cen (ceny některých knížek jsou dokonce ještě nižší v rámci akce na podporu domácího vzdělávání) a bez poštovného. Pokud si Vaše děti vybraly v katalozích Klubu mladých čtenářů Albatros, Knižního klubu Fragment nebo Pohádkové školky knížky, využijte prosím k objednání tento odkaz:
www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy
Před odesláním objednávky vyplňte slevový kód JARO20, díky kterému nebudete platit žádné poštovné. Kód je platný do 9. dubna 2020.
Věříme, že četba knížek bude pro děti příjemným zpestřením v náročné době karantény.

*************************************************************

OČR

Kdo potřebuje vystavit OČR, pište prosím na email ms_levskeho@centrum.cz od kterého data potřebujete OČR vystavit.

Scan potvrzeného OČR Vám přepošleme zpět do emailu.