Elektronická vývěska

Zápis dětí pro školní rok 2018/2019

Informace pro rodiče nepřijatých dětí - volná místa jsou v MŠ Smolkova, MŠ Urbánkova a v MŠ Podsaďáček. 

***************************************************** 

Školní řád

Prosíme všechny rodiče,aby se seznámili se Školním řádem,který najdou na našich webových stránkách v sekci ,,Elektronická vývěska" - Dokumenty ke stažení a do konce září na svých třídách podepsali formulář,že se s naším Školním řádem seznámili.
Zejména pro rodiče předškoláků je důležitá část ,,Povinnosti rodičů",kde je popsána povinná předškolní docházka a omlouvání dětí.
Děkujeme...

******************************************************

Povinná předškolní docházka

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2017 je povinná předškolní docházka pro děti, které do 31.8.2018 dovrší 5 let!!! 

Je tedy bezpodmínečně nutné děti omlouvat písemně formou sms zprávy na telefon školy nebo přímo paní učitelce na třídě minimálně 1 den předem. Možnost individuální docházky se týká dětí s povinnou předškolní docházkou, které budou nastupovat od 1.9.2018 a je nutno ji ředitelce školy oznámiz nejpozději 3 měsíce předem, tedy maximálně do 31.5.2018!!! 

*******************************************************

Informační memorandum k GDPR a Postup podání žádosti o naplnění práv subjektu údajů

Oba výše uvedené dokumenty najdete dole na této stránce v Dokumentech ke stažení.

******************************************************* 

Platby v MŠ Srdíčko

Školné:

750,- Kč měsíčně

 

Stravné

35,- Kč denně

39,- Kč denně děti,které dovrší v daném školním roce

         (to je do 31.8.) 7 let 

 

,,SRPŠ" - příspěvek rodičů na divadelní představení v MŠ a společné akce

- 700,-Kč 

************************************************************ 

Dokumenty