Pozitivní člen rodiny!!!

Dle aktuálního sdělení hygieniků je v platnosti POVINNOST nechat otestovat i předškolní děti v případě pozitivního testu jejich zákonných zástupců nebo jiného člena rodiny!

Není tedy možné volit formu 14 denní karantény bez provedení testu...

Prosíme rodiče, aby toto nařízení respektovali a případný pozitivní test u dítěte nám ihned nahlásili...

Děkuji za pochopení, Mgr.Radana Mikšová

**************************************************************

Desinfekce rukou před vstupem do budovy!!!

Na základě usnesení Bezpečnostní rady hl.m.Prahy ze dne 20.9. je nutné, aby každá dospělá osoba při vstupu do budovy školy použila desinfekci na ruce. Desinfekce je pro vás připravena u vchodů - jedná se o ,,anticovid", ale můžete samozřejmě použít i desinfekci vlastní, kterou si nosíte s sebou.

Dále Vás rodiče žádáme, abyste dohlédli na to, že si děti ráno po příchodu do budovy školy umyjí v umývárně ruce mýdlem po dobu nejméně 20-30 vteřin. 

Chápeme, že opatření je tolik, že nám všem už lezou na nervy, ale vzhledem k tomu, že chceme co nejdéle zajistit bezproblémový chod školy, je nezbytně nutné dodržovat alespoň ta 2 základní ..... RUCE x ROUŠKA.

Děkujeme všem za pochopení a vstřícnost, Mgr.Radana Mikšová, ředitelka 

*************************************************************

Plavání v 1.pololetí se ruší!!!

Z důvodu nařízení hygienické stanice pro Prahu 1 a zvýšení všech bezpečnostních opatření se plavání v 1.pololetí neuskuteční. Dnes mě informovala paní Čutková z plavecké školy Betynka, která má na starosti naše kurzy na bazénu AXA.
Doufáme, že se plavání rozjede v 2.pololetí za příznivějších podmínek...

************************************************************* 

Vstupování do tříd!!!

Prosíme rodiče, aby již tento týden z hygienických důvodů nevstupovali do prostoru tříd a předávali děti ve dveřích mezi třídou a umývárnou.
Současně rodiče prosíme, aby omezili svůj pobyt v budově na dobu nezbytně nutnou a snažili se dotýkat se rukama co nejméně všech povrchů a ploch v prostorech šaten a vnitřních prostorech školy.

Děkujeme za pochopení,Mgr.Radana Mikšová,ředitelka 

**************************************************************

Informace k provozu školy od 1.9.2020 

Pomalu Vám se již budu ,,hrnout" všechny potřebné informace k zahájení školního roku, který pro nás všechny nebude jednoduchý...

Zásadní je níže uvedený pokyn, z něhož vyplývá, že opravdu nebude možné přijmout dítě, které má třeba jen ,,běžnou" rýmu....Protože i ta běžná rýma je příznakem Covid 19.

Ano, myslím že máme všichni dobrou imunitu, ale i když by se u nás v mateřské škole toto onemocnění objevilo a nepůsobilo nakaženým žádné závažnější obtíže, způsobí komplikace mnoha rodičům, kteří budou muset zůstat se zdravými dětmi v karanténě, protože se v jejich třídě toto onemocnění vyskytlo...

A budou muset být v karanténě naši zaměstnanci, což znamená jediné - značné omezení chodu školky nebo třeba i úplné uzavření.

Proto věřím a doufám, že budeme všichni zodpovědní a ten následující školní rok zvládneme bez výrazných obtíží.

Děkuji všem za vstřícnost a pochopení, Mgr.Radana Mikšová

************************************************ 

Pokyny k provozu školy od 1.9.2020

Dočasné podmínky provozu mateřské školy platné od 1.9.2020 (nejpozději do 30.6.2021)

Tento materiál byl zpracován na základě Manuálu pro provoz škol vydaným MŠMT a na základě doporučení hygieniků a epidemiologů. Tento materiál je platný na dobu trvání potřeby dodržování zvýšených epidemiologických opatření a doporučení od 1.9.2020 nejpozději do 30.6.2021 nebo do odvolání. 

V tomto materiálu jsou stanoveny pouze ty provozní podmínky, které jsou nad rámec běžných podmínek školy, nebo se nějak odlišují.

Provozní doba školy

až do odvolání je provozní doba od 6.30 do 17.00 (pokud by došlo k nákaze u někoho z dětí nebo personálu a bylo nutné část zaměstnanců poslat do ,,karantény“, pak se bude muset provozní doba školy zkracovat)


Příchod do mateřské školy

- je třeba minimalizovat velké shromažďování osob před vchodem do mateřské školy

- pro všechny dospělé osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu ve všech vnitřních prostorech školy


Předání a převzetí dítěte

- rodiče zazvoní na třídu, dítě se převleče v šatně a rodiče ho předají učitelce – prosíme, aby rodiče nevstupovali do prostoru tříd, děti předávejte u dveří z umývárny do třídy

- před vstupem do třídy musí zákonný zástupce dohlédnout na to, aby si dítě samostatně a důkladně umylo ruce mýdlem po dobu nejméně 30 sekund

- odpoledne si opět rodiče zazvoní na třídu, převezmou si dítě a odejdou do šatny (při příznivém počasí si budou rodiče vyzvedávat děti na školní zahradě tak, že po otevření zahradní branky vyčkají u ,,modré“ branky na zahradu, než jim pedagog předá dítě)

- prosíme rodiče, aby se zbytečně dlouho nezdržovali v budově školy

Co bude mít dítě s sebou

- dítě bude mít k dispozici v šatně svůj pytel na oblečení jako dosud, ale bude v něm pouze sáček s náhradním oblečením, oblečení na pobyt ve třídě a pláštěnka. Je důležité, aby se nehromadilo množství oblečení v pytlích a na policích. Je nutné, aby dítě mělo v botníku holínky nebo nepromokavou obuv do deště.

- dítě bude mít po celý školní rok s sebou vlastní lahev na pití s vodou (bez příchuti a sladidel), ze které bude po celý den pít a bude si do ní doplňovat za pomoci pedagogů vodu. Je vhodná taková lahev, kterou umí dítě samo otevřít a zavřít. Lahev je nutné viditelně podepsat a každý den si ji odnést domů a vydesinfikovat.

- dítě si může donést do mateřské školy plyšáka na spaní, ale ten zůstane po celý týden na lehátku – není možné ho nosit po třídě. Jiné hračky není možné do školky prozatím nosit

- dítě bude mít ve svém pytli plastový uzavíratelný sáček s 1 rouškou, která bude použita v případě, že se u dítěte při pobytu v mateřské škole objeví příznaky onemocnění

Zdravotní stav dětí!!!

Do mateřské školy budou přijímány pouze ty děti, které jsou zcela zdravé bez jakýchkoliv známek onemocnění. To znamená, že není možné vodit do mateřské školy děti s rýmou, kašlem a děti, které předchozí dny zvracely nebo měly průjem. Není možné vodit ani děti, které měli nebo mají zvýšenou teplotu (nad 37 stupňů Celsia).

Pokud má dítě alergii projevující se kašlem a rýmou, musí mít tuto diagnózu a její symptomy potvrzeny ošetřujícím lékařem písemně.

Co když se u dítěte projeví příznaky nemoci?

- pokud se u dítěte projeví jakékoliv příznaky onemocnění, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, ztráta chuti, čichu, nevolnost atd…) nesmí do školky vstoupit

- pokud se tyto příznaky projeví při pobytu v mateřské škole, jsou ihned kontaktováni rodiče k převzetí dítěte, dítěti je nasazena rouška, je okamžitě izolováno od ostatních dětí a zákonní zástupci musí kontaktovat pediatra, který rozhodne o dalším postupu