Výzva č.54

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001670 je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Aktivity projektu:

Dvojjazyčný asistent pedagoga
Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol
Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků
Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí

 

 

Doučování ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem

Doučování dětí s odlišným mateřským jazykem v naší mateřské škole probíhá v rámci projektu ,,Integrace cizinců MČ Praha 12" spolufinancovaném Ministerstvem vnitra a Městskou částí Praha 12.

 

Projekt ŠABLONY II - MŠ SRDÍČKO V PRAZE 12 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012926

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajištění a financování personální podpory v podobě zřízení pozice školního asistenta. Dalšími aktivitami jsou vzdělávání pedagogů a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků.