Zápis dětí pro školní rok 2019/2020


Zápis dětí bude probíhat takto:

- od 10.4. do 13.5.2019 bude spuštěn Elektronický předzápis - https://elektronickypredzapis.cz/ ,

kde si bude možnost elektronicky vyplnit veškeré dokumenty, stáhnout si je a vytisknout pro potvrzení pediatrem, a hlavně si zaregistrovat čas pro samotný zápis dítěte ve dnech 14.-15.5.2019

- pokud nemáte možnost si stáhnout Žádost o přijetí elektronicky, dostavte se pro tištěné Žádosti 24.4.2019 mezi 13-17.00.

- vracení Žádostí o přijetí bude probíhat ve dnech 14.-15.5.2019 v čase, na který se zaregistrujete při Elektronickém předzápisu. 

- 14.-15.5.2019 mezi 15.00 - 17.00 je možno si prohlédnout celou mateřskou školu

S sebou k zápisu (vracení Žádostí o přijetí) mějte:

- doklad totožnosti, na kterém je většinou i trvalé bydliště - je nutno ho mít na území MČ Praha 12. Případně postačí k nahlédnutí nájmení nebo podnájemní smlouva.

- rodný list dítěte 

- dítě, které k nám hlásíte (upřednostňujeme fyzickou přítomnost dítěte, ale není to vaše povinnost)

Děti budou přijímány podle kritérií, jimiž je trvalé bydliště na území MČ Praha 12 a věk dítěte.

Děti s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12 budou seřazeny od nejstaršího po nejmladší a bude jich přijato tolik,kolik nám odchází dětí do ZŠ.